DUYURULAR

  • KARAR NO : 2022/17
  • KARAR TARİHLİ : 18.03.2022
  • TOPLANTIYA KATILANLAR : BURHAN ÖZER
  • TOPLANTININ KONUSU : Olağan Genel Kurul Toplantısı hk.

Şirketimizin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısını 07.03.2022 günü Saat 15:00 da aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Ege Palas Oteli Açelya Salonu,Cumhuriyet Blv.No:210 Alsancak/Konak/İzmir adresinde yapılmak üzerine toplanıldı,Yapılan ilk toplantıda azınlık haklarından dolayı bir ay sonraya ertelenen Genel Kurul Toplantısının 19.04.2022 günü Saat 15:00’ de aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Ege Palas Oteli Açelya Salonu,Cumhuriyet Blv.No:210 Alsancak/Konak/İzmir adresinde aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere
T.T.K.nun 414.maddesine göre ilanlı yapılmasına;
oy birliği ile karar verilmiştir.


GÜNDEM
1-Açılış, Toplantı Başkanlık Heyeti seçimi, Toplantı Başkanlık kuruluna toplantı tutanağının imzalanmasıyetkisinin verilmesi,
2-2021 Yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması ve müzakeresi ve kabulü.
3-Kar-Zarar tevziatının görüşülmesi,
4-Yönetim Kurulu ibrası,
5-Dilek ve temenniler, Kapanış.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
          Burhan ÖZER
   (T.C.No: 19754279396)

  • KARAR NO : 2022/13
  • KARAR TARİHLİ : 14.02.2022
  • TOPLANTIYA KATILANLAR : BURHAN ÖZER
  • TOPLANTININ KONUSU : Olağan Genel Kurul Toplantısı hk.

Şirketimizin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 07/03/2022 tarihinde saat 15:00'de Ege Palas Oteli Açelya Salonu,Cumhuriyet Blv.No:210 Alsancak/Konak/İZMİR adresinde aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere T.T.K.nun 414.maddesine gore ilanlı yapılmasma oy birligi ile karar verilmiştir.


GÜNDEM
1-Açılış, Toplantı Başkanlık Heyeti seçimi, Toplantı Başkanlık kuruluna toplantı tutanağının imzalanması yetkisinin verilmesi,
2-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunması, müzakeresi ve kabulü.
3-2021 Yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması ve müzakeresi ve kabulü.
4-Kar-Zarar tevziatının görüşülmesi,
5-Yönetim Kurulu ibrası,
6-Yönetim Kurulu seçimi,
7-Yönetim Kurulu üyelerine verilecek Hakkı Huzurun tespiti,
8-Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K. 'nun 395. ve 396. maddelerince belirtilen şirketle mukavele yapma yasağı ve rekabet yasağı hususunda izin verilmesi,
9-Dilek ve temenniler, Kapanış .

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
          Burhan ÖZER
   (T.C.No: 19754279396)
07.12.2021 Tarih 10467 Sayılı TÜRKİYE TİCARET SİCİL GAZATESİ
Yönetim kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Şirketimize ait olağanüstü genel kurul toplantısının 30/Aralık/2021 tarihinde, saat 15:00 de şirket merkezi Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi Ansızca San. Sit. Küme evleri No.348 Kemalpaşa İZMİR adresinde toplanarak yapılmasına, olağanüstü genel kurul toplantı gündemin aşağıda belirtilen şekilde tespitine oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM
1-Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2-Toplantı başkanına toplantı tutanakların imzalanması için yetki verilmesi,
3-Yönetim kurulu üyesinin seçilmesi, oya sunulması,
4-Seçilen yönetim kurulu üyesinin şirket ana sözleşmenin temsil maddesine göre temsile ilzama yetkili kılınmasının oya sunulması,
5-Dilek, temenniler ve kapanış

YÖNETİM KURULU BAŞKANI (ÜYE)
          BAHADDİN ÖZER

VEKALETNAME

Sahibi olduğum …………....TL toplam itibari değerde ……... paya ilişkin olarak .................. .................. Anonim Şirketinin ............. tarihinde ...................................... adresinde saat .......... de yapılacak ............ yılına ait olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ........................................'yı vekil tayin ettim.