KALİTE POLİTİKASI

 

ISO 9001, ISO 14001, ISO22000 ve BRC Global Packaging V6 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi süreçlerini uygulamak.

Gıda güvenliğini esas alarak uygun hijyen ve temizlik koşullarında, yasal mevzuata ve müşteri şartlarına uygun üretim yapmak.

Uluslararası kabul gören standartlara uygun hammadde ve yardımcı maddeleri kullanmak.

Amaç ve hedeflerimize ulaşmak için kalite ve gıda anlayışımızın sürekliliğini sağlayarak, çevreye ve doğaya zarar vermeden, topluma ve çevreye örnek bir kuruluş olmak.

Çevre hedef ve amaçlarımızı canlılara, ayrıca çalışmakta olduğumuz tüm kurum/kuruluşlar ile birlikte uyum içerisinde gerçekleştirmek, Sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek ürün kalitesi ve gıda güvenliğine uygunluk seviyesini arttırmak ve bu gelişim için kaynak sağlamak.

Çalışanlarımızın eğitim yoluyla mesleki bilgi ve beceri düzeylerini yükseltmek.

Müşteri taleplerine uygun kalitede ve zamanında sevkiyat ilkesini benimseyerek üretim yapmak.

Müşterilerin ve ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentileri en üst seviyede karşılayan, kalitede optimum kalitede hijyenik üretim yapan, güvenilir bir kuruluş olmak.

Müşteri memnuniyeti odaklı ve sürekli gelişimi hedefleyen bir firma olarak flexible ambalaj sektöründe bir dünya markası olmaktır.

Sistemin sürekli gözden geçirilmesi için “gıda güvenliği” adı altında ekip kurmak ve yönetmek. Ve hammaddeden mamül ürünün sevkine kadar değerler zincirinin tüm halkalarında gıda güvenliğini sağlamak.

Etkin süreç yönetimi ile firma içerisinde birimler arası koordinasyonu sağlamak ve iletişim verimliliğini arttırmak.

Firmadaki tüm faaliyetler Çevre, İş sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile entegre edilerek sektöründe örnek bir kuruluş haline gelmek.

Türk gıda Kodeksine uygun ürün gerçekleştirmek.

Etkin sanitasyon programımız ile ürün kabul edilebilirliğini geliştirmek.

Ürün stabilitesini arttırmak.

Toplum sağlığı riski azaltılacaktır.

Her kademede eğitimli ve bilinçli personel yaklaşımı benimsenerek, eğitimler ile çalışanların yeterlilikleri arttırılacak ve ortak sorumluluk sağlanarak oto-kontrol sistemi uygulanacaktır.

İnsana ve çevreye değer veren uygulamalar hayata geçirilerek doğal kaynaklar verimli kullanılacaktır.

Çevre yönetim sisteminin öngördüğü yasal şartları yerine getirerek sistemin etkinliğini sürekli iyileştirmek,

Çalışanlarımızda çevre bilincinin farkındalığını ve sürekliliğini eğitimler ile sağlamak,

Enerji kullanımı, teknolojik ekipman seçimi ve doğal kaynak kullanımının önlenmesini, çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla faaliyetlerimizi gerçekleştirmek,

Tüm faaliyetlerimizi planlarken, atıklarımızı azaltmak, girdilerimizi etkin ve verimli kullanmak ilkemizdir.